زمان بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان مهرآفرین معلمان جدید و ابقایتاریخ بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان قدیم نیروهای جدید جذب معلم مهرآفرین به گزارش تصویر زندگی به نقل از تسنیم; فرصت بارگذاری مدارک فرهنگیان در سامانه رتبه بندی معلمان تا 25 شهریور 1401 است. سامانه رتبه بندی معلمان به نشانی rtb.medu.ir فعال است و معلمان باید اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش؛ با توجه به اینکه ممکن است برخی افراد به دلایل مختلف در این مرحله نتوانند نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات اقدام کنند، مقرر شد برای بازماندگان از دوره اول، متوفیان شاغل و بازنشسته از 31 شهریور 1400 به بعد، نیروهای جدید استخدام شوند. از تاریخ 31 شهریور 1400 به بعد و افراد مشمول تبصره 4 ماده 3 آیین نامه (مهر آفرین و …) از 4 مهر لغایت 22 آبان 1401 به سامانه رتبه بندی برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات دسترسی دارند. از آخرین اخبار رتبه بندی معلمان در 24 ساعت گذشته مطلع شوید. معلمانی که در احکام پرسنلی آنها از کلماتی معادل «معلم، معلم، معلم، هنرآموز، مربی امور آموزشی و…» استفاده شده است، می توانند وارد سامانه شده و فرم ها را پر کنند. مدارک و مدارک بارگذاری شده توسط مدیران مدرسه بررسی و تکمیل خواهد شد. در پرونده الکترونیکی هر فرد ثبت می شود و در مرحله بعد توسط ارزیابان بررسی و بر اساس دستورالعمل ارزشیابی و امتیاز مشخص می شود. امتیاز نهایی هر فرد بر اساس دستورالعمل اجرای نظام رتبه بندی محاسبه می شود و معیار آن نمرات خودارزیابی، مدارک و مدارک بارگذاری شده در سامانه و همچنین ارزیابی ارزیابان است که بر اساس الگوها انجام می شود. ارزیابی شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای.

دیدگاهتان را بنویسید