جزئیات واگذاری زمین به روستاییان مجرد • مجله تصویر زندگیبه گزارش پایگاه خبری زندگی، وی به نقل از: معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اولویت وزارت راه و شهرسازی برای ساخت خانه های یک طبقه در کشور گفت: شرایط نهضت مسکن ملی برای روستاییان تعدیل شد. همچنین طبق مصوبه در روستاها به افراد مجرد به شرط ازدواج و تعهد بنیاد مسکن با هزینه صفر زمین اجاره داده می شود. هادی عباسی عسل با اشاره به اختیارات تفویض شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی یک قشربندی است که در بحث ساخت خانه های یک طبقه کل هزینه تمام شده است. پله‌ها، آسانسورها و سایر مشاعات کاهش می‌یابد و با وجود افزایش هزینه‌های زیربنایی در حین محاسبه، هزینه‌های کل افراد کاهش می‌یابد. وی افزود: مدیران راه و شهرسازی اختیار ساخت مسکن تک طبقه را دارند و این اختیارات در شهرهای زیر 50 هزار نفر اعلام شده است و در شهرک های اطراف شیراز پیشنهاد می کنیم یک طبقه باشد. مسکن ساخته شود وی در خصوص تامین زمین در روستاها یادآور شد: در هر روستا 50 تا 100 قطعه زمین 500 متری به طرح هادی اراضی غیر کشاورزی اضافه می شود. وی افزود: جانمایی زمین های 500 متری باید توسط بنیاد مسکن در روستاها انجام شود و برخی از شرایط طرح حرکت ملی است. مسکن در روستاها برای متقاضیان حذف شد به این ترتیب جذابیت ایجاد می شود. همچنین مقرر شد زمین با هزینه صفر به افراد مجرد در روستاها به شرط ازدواج و تعهد بنیاد مسکن واگذار شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه تاکید کرد که ما خوابگاه نمی سازیم بلکه برای خانواده ها مسکن می سازیم. با توجه به الحاقیه های مصوب و استفاده از ظرفیت سازمان ملی زمین در بافت های فرسوده می توانیم مسکن ویلایی یک طبقه را به صورت کلید در دست با مسکن در بافت های فرسوده مبادله کنیم. : مردم باید در کار نجاری خودشان باشند و پروژه ها توسط مردم ساخته و تکمیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید