جزئیات عرضه اولیه بورس در روز سه شنبه 6 آذر • مجله تصویر زندگیپس از حدود سه ماه، بازار سرمایه میزبان عرضه اولیه خواهد بود و روز سه شنبه نماد «فروج» در فرابورس عرضه می شود. به گزارش تصویر زندگی به نقل از ایسنا، روز سه شنبه (27 آذرماه) عرضه اولیه سهام شرکت صنایع فروآلیاژ ایران با نماد معاملاتی «فروژ» در قالب 110 میلیون انجام می شود. سهام معادل 10 درصد از کل سهام شرکت به روش ترکیبی. هر نفر چند سهم می تواند بخرد؟ حداکثر تعداد سهام قابل خرید هر کد معاملاتی در مرحله اول دو میلیون و 750 سهم است. حداکثر تعداد سهام قابل خرید هر شخص حقیقی و حقوقی در مرحله دوم 110 سهم می باشد. در عرضه ترکیبی، در روز عرضه، پنج درصد از سهام شرکت به صندوق ها عرضه می شود و قیمت آن توسط صندوق ها کشف می شود. پس از کشف قیمت توسط صندوق ها، عموم مردم می توانند سهم را با قیمت ثابت خریداری کنند. در مرحله اول عرضه به صندوق های سرمایه گذاری به صورت سهامی و مختلط به روش حراج انجام می شود و سهم محدوده قیمتی ندارد. قیمت هر سهم 39 هزار و 688 ریال است. . قیمت عرضه در مرحله دوم بر اساس قیمت کشف شده در مرحله اول خواهد بود و تعداد کل سهام قابل عرضه به عموم 55 میلیون سهم است. اوراق قابل بازار برای کشف قیمت به روش ثبت سفارش به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه می شود و در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه گذاران عرضه می شود. پیش از این، «توسان» در 23 شهریور ماه سال گذشته به روش ترکیبی و در دو مرحله منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید