تکلیف بازماندگان یارانه نقدی و یارانه بلوکه شده مشخص شد • مجله تصویر زندگیبه گزارش خبرآنلاین، 70 هزار سرپرست خانواری که پیش از این متقاضی بازنگری بودند، در این ماه به تعداد یارانه بگیران اضافه شدند. سیده طیبه حسینی سخنگوی هدفمندی یارانه ها در این خصوص اظهار داشت: بهزیستی وزارت رفاه همچنان درخواست بازنگری مردم را می پذیرد و افرادی که درخواست تجدیدنظر آنها در ماه گذشته ثبت نام شده و دهک های 1 تا 9 آن ها هستند. شناخته شده بودند، یارانه خود را در این ماه به همراه افراد دیگر دریافت کردند. حسینی گفت: 70 هزار سرپرست خانواری که قبلاً درخواست بازنگری داشتند و به تعداد یارانه بگیران در این ماه اضافه شدند. اگر دهک اول تا سوم باشند مبلغ یارانه دریافتی به ازای هر نفر 400 هزار تومان و اگر دهک چهارم تا نهم باشند به ازای هر خانوار 300 هزار تومان به حساب سرپرستان واریز می شود. از خانواده مبلغی که باید برای این چند ماه می گرفتند تا یک ماه آینده به حسابشان واریز می شود. افرادی که برای اولین بار در مردادماه یارانه دریافت کردند، معوقات سه ماه گذشته به اضافه یارانه شهریور ماه را دریافت خواهند کرد که بر اساس رقم اعشاری فرد بین 1200000 تا 1600000 تومان خواهد بود. به گزارش تصویر زندگی به نقل از اختاز آنلاین، پنجشنبه بود که مرحله چهارم یارانه نقدی جدید پرداخت شد؛ بر این اساس دهک های اول تا سوم به ازای هر نفر 400 هزار تومان و دهک های چهارم تا نهم نیز 300 هزار تومان دریافت کردند. اما از همان ابتدای پرداخت یارانه جدید 300 و 400 هزار تومانی، عده ای مشمول دریافت یارانه شناخته نشدند و یارانه ای دریافت نکرده بودند. بنابراین شرایط اعتراض این افراد فراهم شد و همچنان امکان اعتراض به عشریه و قطع معیشت وجود دارد. البته گفته می شد که یارانه نقدی تنها دو ماه است و سپس قطع می شود که تا امروز این اتفاق نیفتاد. از این رو، بازماندگان در این چهار ماه همواره پیگیر یارانه نقدی خود بودند و با توجه به احتمال تداوم این یارانه، بسیاری از مصری ها مطمئن بودند که یارانه نقدی دریافت می کنند. در یکصد و سی و هفتمین مرحله از پرداخت یارانه های وزارت رفاه، معترضانی که پس از بازنگری از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی به عنوان دهک های یکم تا نهم شناخته شده بودند، معوقات اردیبهشت و خرداد آنها واریز شد. می تواند از پنجشنبه شب پس گرفته شود. همچنین افرادی که برای اولین بار در این ماه یارانه گرفتند، ماه آینده یارانه شهریور و همچنین یارانه فروردین، خرداد و تیرماه را دریافت خواهند کرد. یعنی اگر فردی در دهک اول تا سوم باشد ماه آینده یک میلیون و 600 هزار تومان یارانه دریافت می کند که برای یک خانواده 4 نفره حدود 6 میلیون و 400 هزار تومان می شود. همچنین افراد دهه چهارم تا نهم ماه بعد به ازای هر نفر یک میلیون و 200 هزار تومان یارانه دریافت می کنند. در واقع خانواده 4 نفره ای که در دهک های 4 تا 9 قرار دارند، 4 میلیون و 800 هزار تومان یارانه دریافت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید