آموزش بافت پیش بند بچه فانتزی و زیبا با قلاب • مجله تصویر زندگیپیش بند یکی از مهم ترین وسایل سیسمونی نوزاد است و از کثیف شدن لباس ها و تماس رطوبت با پوست نوزاد جلوگیری می کند. در این مطلب آموزش بافت پیشبند قلاب بافی را به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش بافت 4 مدل پیش بند قلاب بافی شیک. بهتر است خط کشی و گلدوزی شده باشد و لایه وسط پیش بند گذاشته شود. آموزش بافت پیش بند پسرانه. عرض این پیش بند تقریباً 21 سانتی متر، ارتفاع آن 18 سانتی متر است. ارتفاع پیش بند 39 سانتی متر است. پیش بند از پایین به بالا بافته می شود. بخش 3 دارای یک دکمه است. لوازم لازم سه رنگ استتار متناسب با پنبه غیر قابل احتراق است. توجه: بسته به ضخامت نخی که استفاده می کنید، ممکن است نیاز به بافتن زنجیره و پایه بیشتری داشته باشید. ادغام دو پا کوتاه است. در انتهای هر رج یک زنجیره بزنید و کار را برگردانید. سرانه 22 زنجیره بزنید. رج ۱ را از زنجیره ۲۱ تا اول ببافید. رج 2 افزایش، 19 پایه، افزایش (23 پایه) رج 3 افزایش، 21 پایه، افزایش (25 پایه) رج 4 افزایش، 23 پایه، افزایش (27 پایه) رج 5 افزایش، 25 پایه، افزایش (29 پایه) راج 6 – 15 همان 29 پایه را ببافید. رنگ را تغییر دهید. برای تغییر رنگ مرحله دو تا یک ثانیه یک پایه بلند با رنگ سفید انجام دهید. نخ را با سوزن یا قلاب بین بافت ها پنهان کنید. رده بافت ها را در دو طرف پیشبند 6 پایه بشمارید و نشانگر را قرار دهید. پ نوار سمت چپ را 20 رج 6 پایه ببافید. رج 212 پایه 2 زنجیر 2 پایه شل 2 پایه 222 پایه هر زنجیر 1 پایه 2 پایه 23 23 گره همون 6 پایه. رج 21 تا 23 رج 30 یک رج کوتاه از همان 6 پایه تا دور پیش بند ببافید. زده ۱۱ عدد پاپیون ببافید و از زنجیره دهم تا اول یک پایه کوتاه ببافید. اولی را به صورت پایه کوتاه ببافید. وسط پاپیون را تا کرده و با نخ محکم کنید. پاپیون را روی پیش بند بدوزید. دکمه را در جای خود بدوزید. اینم یه پیشبند پسرانه شیک. فقط صورت حیوانات متفاوت طراحی شده است. می توانید از خلاقیت خود برای طراحی و بافت مدل های دیگر استفاده کنید. جزئیات هر رج یک زنجیره است و به عقب برمی گردد. یک پایه رج قبلی است. هدف از کاهش ادغام دو پایه است. آموزش پارچه بدنه پیش بند برای هر سه مدل رج 124 زنجیره بزنید و از زنجیره 23 تا اول یک پایه کوتاه ببافید. (23 پایه) راج 2 یک پایه افزایش 19 پایه افزایش 1 پایه (25 پایه) راج 3 یک پایه افزایش 21 پایه افزایش 1 پایه (27 پایه) راج 4 یک پایه افزایش 23 پایه افزایش 1 پایه (29 پایه) رج 5 یک پایه افزایش 25 پایه افزایش 1 پایه (31 پایه) 6 تا 24 همان 31 پایه را ببافید. ، پایه های بعدی را رها کنید و به عقب برگردید. (9 پایه) رج 2 همان 9 پایه را ببافید. ردیف 3 برگردانید، 1 پایه، کاهش، 3 پایه، کاهش، یک پایه، پایه های بعدی را رها کنید و برگردید. (پایه هفتم) به ردیف 4 برگردید. همان 7 پایه را ببافید. ردیف 5 را برگردانید، 1 پایه، کاهش، 1 پایه، کاهش، یک پایه، پایه های بعدی را رها کنید و برگردید. (5 پایه) راج 6 برگشت. همان 5 پایه را ببافید. کاموا را گره بزنید و ببرید. راهنمای بافت را در سمت دیگر 9 پایه از کنار بشمارید. یک ادغام، یک کوتاه (9 پین). رج 2 تا 7. ردیف های 2 تا 6 را در سمت اول تکرار کنید. رج 8 تا 34 را همان 5 پایه ببافید. رج 355، 3 سنجاق را رها کنید، روی پایه آخر ببندید. پیش بند را روی پایه کوتاه ببافید، در گوشه ها ۲ پایه بزنید. آموزش بافت پیشبند مرغ برای مرغ، پیش بند را به رنگ زرد ببافید. نوک را در دو رنگ نارنجی ببافید. از 110 رج زنجیره بزنید و پایه کوتاه نهم تا اول ببافید. (9 پین) زنجیر جلو و عقب. ردیف 2 یک سنجاق کوتاه، یک ادغام، 3 شورت، یک ادغام، یک عدد کوتاه (7 پایه) زنجیره عقب و جلو. یک زنجیر کوتاه (5 پین) به جلو و عقب ببندید. ردیف 4 یک ادغام، 1 کوتاه، یک ادغام (3 پین) پشت زنجیره و پشت. رج 53 پین را ادغام کنید. نخ را گره بزنید و برش دهید. دو چشم را سفید ببافید. بافت مارپیچی است. انتهای رج را محکم نمی کنیم. 12 رج زنجیره بزنید و در اولی 8 پایه کوتاه ببافید. در هر پا ۲ رج کوتاه ببافید. (16 پایه) پایه اول 32 رج و پایه بعدی 1 رج ببافید. این کار را تا انتهای رج تکرار کنید. (۲۴ پایه) به پایه بعدی بچسبانید و برای دوخت نخ اضافه کنید. وسط چشم را با نخ مشکی بدوزید. گوشه را با آبی کوک کنید. مطابق تصویر چشم ها را در جای خود بدوزید. ابروها را بگذارید. نوک بین چشم ها را بدوزید. با کمی کاموا یک فر درست کنید. آموزش بافت پیش بند خرگوش. برای خرگوش پیش بند صورتی روشن ببافید. بافت را از زنجیره 25 شروع کنید: 5 سنجاق کوتاه، 10 سنجاق ساده، 2 پایه کوتاه، 3 شلوارک در زنجیره باقی مانده. بعد 4 نخ کوتاه، 7 نخ ساده، 7 نخ کوتاه ببافید و برای دوخت اضافه کنید. داخل گوش را با نوک پیکان صورتی زنجیره ۱۱۵ بزنید و از چهاردهم به ترتیب زیر ببافید: ۴ عدد کوتاه، ۶ عدد ساده، ۲ عدد کوتاه، از طرف دیگر ۳ عدد کوتاه. زنجیره ها را 2 عدد کوتاه، 6 عدد ساده و 5 عدد کوتاه ببافید. نخ را گره بزنید و برای دوخت اضافه کنید. قسمت داخلی گوش ها را در قسمت بیرونی بدوزید. مطمئن شوید که بافت هر دو به سمت شما باشد. و به صورت مارپیچ ببافید. 4 زنجیره بزنید و در زنجیره سوم (از ابتدا بشمارید) 3 پایه کوتاه و در 1 پایه کوتاه بعدی و در 3 پایه کوتاه آخر ببافید. روی طرف مقابل زنجیره شروع کار کنید. 1 پایه کوتاه (8 پایه) رج 22 پایه کوتاه در هر 3 پایه بعدی، یک پایه کوتاه و در هر 3 پایه بعدی، یک پایه (14 پایه) رج 33 بار (2 پایه در یک پایه، یک پایه پایه ) یک پایه 3 بار ( 2 پایه در یک پایه یک پایه ) یک پایه گره را برش زده و اضافه برای دوخت قرار دهید. (20 پایه) وسط چشم را با نخ مشکی بدوزید. گوشه را با آبی کوک کنید. طبق عکس گوش و چشم را در جای خود بدوزید. بینی و دهان را با نخ سیاه کوک کنید. به سلیقه خود جزئیات صورت مانند ابرو یا مژه را اضافه کنید. آموزش بافت پیشبند را به رنگ سفید ببافید. دو گوش بیرونی را سفید ببافید. 110 زنجیره بزنید و از یک زنجیره تا آخر به ترتیب زیر ببافید: 2 پایه کوتاه، 5 پایه ساده. ، 3 پایه ساده در زنجیره آخر در طرف دیگر زنجیره ها 8 پایه ساده و 3 پایه کوتاه را زنجیره زده و کار را برگردانید. گوش داخلی: دو تا 18 رشته ببافید و از یک زنجیره تا آخر به ترتیب زیر ببافید: 2 پایه کوتاه، 3 پایه ساده، 3 پایه کوتاه. در زنجیره آخر 3 پایه ساده و 3 پایه کوتاه در سمت دیگر زنجیره ها ببافید. کوک بزنید و برای دوخت اضافه کنید. قسمت داخلی گوش ها را در قسمت بیرونی بدوزید. دقت کنید که بافت هر دوی آنها به سمت شما باشد. دو چشم مشکی به شکل مارپیچ ببافید. ابتدا 8 دانه کوتاه ببافید. رج 2 در هر دونه دو دانه (16 دانه) وسط چشم ببافید، یک دکمه یا کوک سفید بزنید. طبق عکس گوش و چشم را در جای خود بدوزید. با نخ صورتی، بینی و دهان جزئیات صورت مانند ابرو یا مژه را به دلخواه اضافه کنید. در صورت تمایل با بخیه های حلقه ای بلند موهای مجعد را روی چشمان خود قرار دهید. ” ترجمه شده.در صورت بازنشر در سایت های دیگر مجله تصویر زندگی به عنوان منبع ذکر شود.(با لینک فعال و فالو مستقیم این پست)

دیدگاهتان را بنویسید